ผู้เล่นเกมที่ชื่นชอบสามารถใช้คำหลัก “megame1688” เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเกมตามแนวคิดของตนเอง ไม่จำเป็นต้องสร้างหลายชื่อเพียงแต่สร้างชื่อเรื่องเท่านั้น อย่าละเมิดกฎกติกาอื่น ๆ

ผู้เล่นเกมที่ชอบเกมสามารถใช้คำหลักสล็อต“megame1688” เพื่อสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเกมตามความคิดของตนเองไม่จำเป็นต้องสร้างหลายชื่อเพียงแต่สร้างชื่อเรื่องเท่านั้น อย่าละเมิดกฎกติกาอื่น ๆ